hội nghị G20

G20 “không phải chỗ để tán phét”

2014-11-09 19:05:14
“Đây không phải là nơi để tán phét, mà là một cuộc họp thượng đỉnh về kinh tế”, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói về Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới,...