Hội nghị cán bộ toàn quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc
2020-11-19 11:08:05
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng...
Đọc nhiều