Hội đồng thẩm phán
Thấy gì trong sự thống nhất của 17 vị thẩm phán tối cao về vụ án Hồ Duy Hải
2020-05-08 16:18:31
Trong phiên xét xử giám đốc thẩm kỳ án Hồ Duy Hải ngày cuối cùng hôm nay, tại phiên xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm đề...
Vì sao 17/17 thành viên Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải?
Đặng Trường - 2020-05-08 16:05:37
Trưa hôm nay (ngày 8/5), chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể về vụ án Hồ Duy Hải....
Đọc nhiều