Hội đồng Bầu cử quốc gia
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia
2020-06-11 20:57:22
Toàn bộ 462/462 đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch...
Đọc nhiều