Hoàng Duy Hùng
Từ âm mưu đánh bom đến lá cờ đỏ sao vàng
2020-07-23 16:45:49
Năm nay, đúng ngày 30/4, thời điểm mà với nhiều người gốc Việt ở Mỹ vẫn là “ngày quốc hận”, “tháng Tư đen”, Hoàng Duy Hùng lại chọn treo...
Bước chuyển mình của “tay luật sư chống cộng”
Quỳnh Quỳnh - 2020-05-11 18:37:18
Từng đặt lòng yêu nước không đúng chỗ, phải tự điều chỉnh và thay đổi, luật sư người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng, trong dịp về thăm Quê hương và đón...
Đọc nhiều