Hoàng Đức Thắng
Thưa Đại biểu Hoàng Đức Thắng: “Làm đúng sao vẫn bị chống phá”?
Đặng Trường - 2020-06-22 10:37:09
Vừa qua, trong cuộc tranh luận tại nghị trường Quốc hội, Đại biểu Hoàng Đức Thắng đã phát biểu rằng: “Không làm sai làm trái thì ai chống phá ta được”....
Đọc nhiều