hòa bình Liên Hợp Quốc
Công an Việt Nam sẵn sàng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
2020-07-01 13:14:31
Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công...
Đọc nhiều