hỗ trợ doang nghiệp
Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ nhũng nhiễu doanh nghiệp
2020-05-09 20:38:17
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cho biết như vậy tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng 9/5. Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Bộ...
Đọc nhiều