hỗ trợ covid
Bốn tháng không thu được 1 đồng, không còn sức chờ hưởng hỗ trợ
2020-06-22 11:39:46
Các DNNVV chiếm 95% tổng số DN, đóng góp 45% vào GDP, 31% tổng số thu ngân sách hàng năm và thu hút hơn 5 triệu lao động. Dịch Covid 19 đã đẩy cộng đồng DNNVV lâm...
Đọc nhiều