hỗ trợ chống dịch
Có nơi đâu được như Tổ quốc của ta?
2020-08-11 10:45:12
Người xưa từng dạy rằng: “Trong hoạn nạn mới tỏ mặt anh hùng”, “lửa thử vàng gian nan thử sức” là thế đó. Đại dịch bùng phát trở lại,...
Cách yêu nước của doanh nhân Phạm Nhật Vượng
2020-08-02 14:21:51
Năm xưa, ông Trịnh Văn Bô đã vì Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam mà hiến 5.147 lượng vàng (gần gấp đôi ngân khố Quốc gia khi đó). Trước đó, ông còn...
Đọc nhiều