hỗ trợ chống dịch
Cách yêu nước của doanh nhân Phạm Nhật Vượng
2020-01-02 10:21:51
Năm xưa, ông Trịnh Văn Bô đã vì Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam mà hiến 5.147 lượng vàng (gần gấp đôi ngân khố Quốc gia khi đó). Trước đó, ông còn...
Đọc nhiều