Hồ đập thủy điện
Bộ trưởng Công thương: ‘Nhờ các hồ đập điều tiết lũ, không thì ngập trắng toàn hạ du’
2020-11-02 16:39:13
Hai bộ trưởng Công thương và Tài nguyên – môi trường đưa ra những thông tin về quản lý an toàn hồ đập, vận hành với các nhà máy thủy điện, đồng thời...
Đọc nhiều