hộ chiếu vàng
Đảo Síp tuyên bố đình chỉ chương trình “hộ chiếu vàng”
2020-10-14 07:48:28
Đảo Síp thông báo, vào tháng tới, nước này sẽ đình chỉ chương trình cấp hộ chiếu để đổi lấy đầu tư, còn được gọi là “hộ chiếu vàng”. Síp đã...
Đọc nhiều