Hồ Cẩm Đào
Nhìn lại Trung Quốc 10 năm qua: Được và mất
2013-03-04 19:51:03
Đã đến lúc nhìn lại tình hình phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong những 10 năm được dẫn dắt bởi bộ đôi lãnh đạo Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.Ngày...
Tập Cận Bình: “Ông Hồ Cẩm Đào nghỉ hưu thể hiện phẩm chất cao đẹp”
2012-11-19 05:43:10
Việc các Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khóa 17 mà dẫn đầu là ông Hồ Cẩm Đào – Tổng bí thư rút khỏi cương vị lãnh đạo Trung ương khóa 18 đã thể hiện...
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào: Tăng cường cải cách kinh tế
2012-11-08 21:20:59
Trung Quốc đã cố gắng để thúc đẩy tiêu dùng trong nước để bù đắp sự sụt giảm trong xuất khẩu. Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản, ông Hồ Cẩm Đào nói...
Đọc nhiều