hiệp hội nước mắm
Thành lập cùng lúc 2 hiệp hội nước mắm
2020-09-06 20:00:22
Bộ Nội vụ đã cho phép cùng lúc thành lập 2 hiệp hội nước mắm, gồm: Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam. Chiều 6/9,...
Đọc nhiều