Hiệp định RCEP
Hiệp định RCEP ý nghĩa gì với Việt Nam?!
2020-11-16 07:02:19
RCEP được xem là một trong những hiệp định quan trọng nhất với ASEAN, mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Sau 8 năm đàm phán, Hiệp định Đối...
Đọc nhiều