Hiệp định Bảo hộ đầu tư
Việt Nam chấp nhận “đòn trừng phạt nặng nề” từ châu Âu
Thế Khoa - 2020-06-10 12:00:38
Hôm qua, ngày 08/06, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo...
Đọc nhiều