hien phap

Ông Hà Văn Thịnh “ăn ốc nói mò” về Hiến Pháp Mỹ ra sao?

2013-02-22 12:31:30
Ông Hà Văn Thịnh có viết một bài nhan đề “Vài nét về Hiến Pháp Mỹ” được đăng trên trang Bô Shit. Thật không hiểu sao ông ấy lại có thể hồ đồ ăn ốc...
“Việc lấy ý kiến dân về Hiến pháp là thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân với các vấn đề quốc gia đại sự, tạo điều kiện cho người dân...
Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII quyết nghị bắt đầu triển khai từ ngày 2/1/2013...
Hội nghị Trung ương 5 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về vấn đề sửa Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai; Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo...
Đúng 14 giờ ngày 7/5 theo giờ Việt Nam, buổi lễ nhậm chức Tổng thống Nga của ông Vladimir Putin đã được bắt đầu tại điện Kremlin, chính thức đánh dấu nhiệm...
Ngày 21-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban dự thảo sửa...
Bài chọn lọc