HĐND TP HCM
TP HCM sẽ tăng học phí 3-6 lần
2013-07-11 11:27:51
Cả nước hiện chỉ còn 4 địa phương chưa tăng học phí: TP HCM, Lai Châu, Quảng Trị và Phú Yên Cao nhất: 150.000 đồng/tháng Theo tờ trình, mức học phí mới dự...
Đọc nhiều