hạt giống đỏ
Đừng để “hạt giống đỏ” sản sinh ra “trái đắng”
Bảo An - 2020-08-03 18:18:58
Trong bối cảnh Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra, kết quả bầu cử nhân sự là điều mà mọi người vô cùng quan tâm. Gần đây, với việc ông Phạm Quang Thanh...
Không để lọt “những hạt giống đỏ đổi màu” vào Đại hội XIII
sông trà - 2020-07-12 09:00:49
Chủ trương “quy hoạch nhân sự” là đúng, nhưng cần công khai, minh bạch để cho nhân dân giám sát, để cho quần chúng thấy được nhân sự ngồi vào những vị...
Đọc nhiều