hạt giống đỏ
Không để lọt “những hạt giống đỏ đổi màu” vào Đại hội XIII
sông trà - 2020-07-12 09:00:49
Chủ trương “quy hoạch nhân sự” là đúng, nhưng cần công khai, minh bạch để cho nhân dân giám sát, để cho quần chúng thấy được nhân sự ngồi vào những vị...
Đọc nhiều