Hana
Bão Hanna ở Mỹ phá sập bức tường biên giới của Tổng thống Trump
Sơn Ca - 2020-07-27 11:04:28
Bức tường biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Donald Trump chỉ thị xây đã bị đổ sập một phần trong cơn bão Hanna. Một đoạn tường biên giới Mỹ-Mexico bị đổ...
Đọc nhiều