Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ: Iran chuẩn bị tàu đánh bom liều chết

2012-02-13 10:46:29
Chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ tại Vịnh Péc-xích hôm qua cho rằng Iran đã củng cố lực lượng hải quân của mình tại khu vực và đã chuẩn bị tàu...