Hải quan Bắc Ninh
Lãnh đạo Hải quan: Chưa có căn cứ xác định vi phạm ở công ty Tenma
2020-06-18 10:31:47
Phó tổng cục trưởng Hải quan nói “chưa có căn cứ xác định thất thu thuế ở Công ty Tenma” còn các cán bộ bị đình chỉ hiện đã đi làm trở lại. Phó...
Đình chỉ 15 ngày Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế
2020-05-27 09:07:06
Ông Phạm Đức Thường, Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh), đã bị đỉnh chỉ công tác 15 ngày do liên quan tới nghi...
Tạm đình chỉ công tác các cán bộ kiểm tra thuế Công ty Tenma Việt Nam
Hồng Anh - 2020-05-26 20:03:52
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác các công chức tham gia đoàn kiểm tra thuế, hải quan liên quan vụ Công ty Tenma Việt Nam để...
Đọc nhiều