Hải Châu
Đà Nẵng phong tỏa, cách ly thêm Trung tâm Y tế quận Hải Châu
2020-08-05 19:05:36
UBND TP Đà Nẵng quyết định phong tỏa, cách ly Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thời gian áp dụng là 14 ngày. Ngày 5/8, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ngành...
Đọc nhiều