Hà Anh Tuấn trồng rừng
Hà Anh Tuấn khởi trồng 2 cánh rừng đầu tiên trong dự án ‘Rừng Việt Nam’
2020-10-26 10:48:58
Cánh rừng thứ nhất tại Tiểu khu 227A, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng và cánh rừng thứ hai tại Tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Quận Sơn...
Đọc nhiều