GS Võ Đại Lược
Góp ý văn kiện Đại hội XIII: ‘Trên phương diện văn hóa tâm linh: vận nước đã đến’
2020-10-30 11:59:20
Thượng toạ Thích Đức Thiện phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Ảnh:...
Đọc nhiều