GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt 1 đang suy thoái tư tưởng chính trị nghiêm trọng?
2020-10-14 14:56:54
Cùng với GS.TS Nguyễn Minh Thuyết là Tổng Chủ biên và Chủ biên SGK lớp 1 năm học 2020 – 2021 của NXB “Cánh diều” đang gây ồn ào dư luận xã hội, thì...
Đọc nhiều