gói hỗ trợ tín dụng
Điều gì có thể ngáng chân gói 50.000 tỷ?
2014-04-21 14:50:58
Sau khi tổ chức tại Tp.HCM, Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và Tập đoàn Thiên Thanh mới đây đã tiếp tục giới thiệu gói tín dụng liên kết 4 nhà quy mô 50.000 tỷ đồng...
Đọc nhiều