giữ hòa bình
Công an nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc năm 2021
2020-10-29 22:29:42
Liên Hợp Quốc tiếp tục đề nghị Việt Nam cử thêm cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) và mở rộng sang các lĩnh vực khác như công binh,...
Đọc nhiều