giết người dã man

Không nhân nhượng cái ác

2012-12-26 10:21:00
Nếu không mạnh tay trừng trị, cái ác sẽ nhanh chóng lan rộng, đến một lúc nào đó, để bảo vệ mình, người dân sẽ hành động theo phương châm “lấy ác trị...