giao thông Việt Nam
Đề xuất đưa tên người vi phạm giao thông lên báo
2013-12-21 10:29:07
Hàng tuần cơ quan chức năng sẽ thông báo tên người vi phạm giao thông đến địa phương, cơ quan quản lý và trên phương tiện thông tin đại chúng… Bộ Công...
Mất 1,7 tỷ USD mỗi năm do tắc nghẽn giao thông
2013-10-12 15:40:59
15 năm qua liên tục mất cân đối giữa tăng trưởng hàng hóa, thương mại và đầu tư vào hạ tầng. Cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam chưa đáp ứng được...
Đọc nhiều