giao thông Đức
Lần đầu lái xe tại Đức, cảm nhận hệ thống giao thông tốt nhất thế giới
2020-10-02 08:35:46
Hệ thống giao thông của Đức theo cảm nhận của cá nhân tôi là tốt nhất châu Âu. Thú thật, khi cùng người bạn lên chương trình cho chuyến đi, tôi chỉ háo hức...
Đọc nhiều