Giáo sư Lê Thi
Giáo sư Lê Thi, người phụ nữ kéo cờ Ngày độc lập 2-9-1945, qua đời
2020-08-28 22:19:06
Bà Lê Thi – một trong hai phụ nữ được chọn kéo cờ Ngày độc lập 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội – vừa mất hôm nay 28-8, ngay trước thềm...
Đọc nhiều