Giáo phái Tân Thiên Địa
Sự thật “Giáo phái Tân Thiên Địa” và nhiều tổ chức tôn giáo hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam
2020-06-07 06:23:09
“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và “Giáo phái Tân Thiên Địa” là hai tổ chức Tin lành có nguồn gốc từ Hàn Quốc, hoạt động phức tạp...
Đọc nhiều