Giáo phái Tân Thiên Địa
Cảnh giác tà đạo “Thanh Hải vô thượng sư”
2020-08-05 09:04:34
Với mớ giáo lý pha tạp của nhiều tôn giáo, pha chút mê tín, chút màu sắc chính trị, “Thanh Hải vô thượng sư” đang tích cực lôi kéo người dân tham gia giới...
Sự thật “Giáo phái Tân Thiên Địa” và nhiều tổ chức tôn giáo hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam
2020-06-07 06:23:09
“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và “Giáo phái Tân Thiên Địa” là hai tổ chức Tin lành có nguồn gốc từ Hàn Quốc, hoạt động phức tạp thời gian qua...
Đọc nhiều