Giáo hội Phật giáo
Điều Giáo hội Phật giáo cần làm sau vụ tro cốt thất lạc
Đặng Trường - 2020-09-06 19:14:53
Vụ Chùa Kỳ Quang 2 để các lọ tro cốt và di ảnh của người quá cố thất lạc, nằm lăn lóc trên mặt đất khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc những ngày...
Đọc nhiều