giảm tải chương trình
Giáo viên đề xuất giảm lý thuyết, tăng tiết học trải nghiệm cho học sinh
2020-06-08 15:15:15
Khi Bộ GD&ĐT tinh giản chương trình và áp dụng thống nhất trên toàn quốc tới đây, giáo viên sẽ có thêm thời gian để áp dụng các phương pháp dạy học tích...
Đọc nhiều