giảm nghèo
Câu chuyện éo le ở vùng “đất hứa”
2013-06-08 11:31:04
Vì sao những nơi từng là “đất hứa” như Cà Mau, Bạc Liêu, bây giờ lại có những thân phận cùng đường phải “tự đốt nhà mình”, bất chấp luật pháp để...
Thống nhất trong điều phối các chương trình giảm nghèo
2013-04-21 22:02:49
Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng để khắc phục tình trạng chồng chéo...
Đọc nhiều