Giảm giá tiền điện
Tiếp tục giảm tiền điện đợt 2 cho dân cả nước trong 3 tháng do COVID-19
2020-12-18 06:31:27
Người dân cả nước sẽ tiếp tục được giảm giá tiền điện trong ba tháng 10, 11, 12 nhằm tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19. Giảm giá tiền điện...
Đọc nhiều