Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng
Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xin rút khỏi danh sách khen thưởng
2020-06-29 22:00:45
“Tôi làm vậy không phải vì tôi sai mà do cảm thấy mình bị tổn thương” – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói về việc xin rút khỏi danh sách đề nghị...
Đọc nhiều