Giám đốc Nguyễn Thanh Trường
Khi quân lệnh thép được nhắc lại…
Văn Dân - 2020-05-27 16:50:35
Liên tiếp những kẻ cầm đầu các băng nhóm xã hội đen như Đường “Nhuệ”, Quang “con”, Quảng “ke”, Loan “cá” bị triệt phá và mở rộng điều tra hoạt...
Đọc nhiều