giảm chi phí
‘Siêu cảng’ 200 triệu USD của bầu Hiển khởi công sớm, mục tiêu giảm hàng tỷ USD chi phí logistics cho Việt Nam
2020-11-25 21:12:35
“Hiện nay chi phí cho logistics chiếm khoảng 17% GDP, tương đương khoảng 42 tỷ USD, đóng góp khoảng 4% vào GDP. Chi phí cao của logistics ảnh hưởng trực tiếp đến...
Đọc nhiều