giải quyết nợ xấu
Tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý nợ xấu qua thi hành án
2013-08-17 08:05:23
Đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có 219 hồ sơ khởi kiện tại các cơ quan thi hành án thành phố với tổng số tiền 327,7 tỷ đồng và giá trị tài sản đảm bảo...
Các ngân hàng cần phải cơ cấu lại nợ
2013-08-15 16:55:47
Việc cần làm bây giờ của các ngân hàng là phải nghiêm túc xem xét lại việc cơ cấu lại nợ cho các khách hàng trên cơ sở tình hình tài chính cụ thể và xác...
9 thành tựu của Bộ Tài chính trong thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ
2013-07-16 12:29:02
Bám sát các Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/1/2013 về việc ban hành Kế hoạch...
Các tổ chức tín dụng nói gì về Công ty quản lý nợ xấu VAMC
2013-06-27 07:40:32
Cơ sở nào để xác định là nợ xấu được mua theo giá thị trường trong khi chỉ có một người mua duy nhất? Góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn mua, bán và...
Bất động sản dính nợ xấu được xử lý thế nào?
2013-06-20 11:30:04
Sau khi VAMC mua nợ xấu từ các TCTD có tỷ lệ trên 3% tổng dư nợ, khi bán tài sản bảo đảm thỏa thuận với người mua, VAMC phải thống nhất với TCTD bán nợ trước...
Đồng loạt hiến kế Chính phủ ‘giải cứu’ kinh tế
2013-06-04 07:40:28
Sáng 3/6, tại Hà Nội, Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (Liên minh VBF) – đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và...
Thủ tướng sẽ duyệt cụ thể “room” sở hữu ngân hàng
2013-06-03 11:13:22
Đăng đàn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2013 sáng 3/6, Phó thống đốc Lê Minh Hưng đã nói về VAMC, Thông tư 02 và hướng nới tỷ lệ sở hữu cổ phần...
Đọc nhiều