Giải quyết bức xúc
Thủ tướng: Tư lệnh ngành không được im lặng, phải trực tiếp giải quyết bức xúc của nhân dân
2020-12-29 13:07:01
Các bộ trưởng, tư lệnh ngành không được im lặng với các địa phương, thường xuyên trực tiếp xử lý, giải quyết bức xúc trong đời sống nhân dân, không...
Đọc nhiều