giải cứu hàng không
Giải cứu hàng không: Chờ 1 gói giải cứu rộng và nhiều hơn
2020-11-23 15:24:52
Cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như Vietnam Airlines, các hãng bay tư nhân Vietjet Air và Bamboo Airways đang vật lộn vượt bão và trông đợi một gói hỗ...
Đọc nhiều