gia nhập đảng
Sửa một ly sẽ “lệch đi” một dặm
2020-10-29 06:20:24
Trước thực trạng một số đảng viên đi làm ăn xa xin ra khỏi Đảng vì không thể tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, có ý kiến cho rằng, Đảng ta cần...
Đọc nhiều