gia hạn điều tra
Gia hạn giải quyết vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong
2020-06-17 19:06:01
Thời gian gia hạn giải quyết vụ việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong là 2 tháng, kéo dài đến ngày 8/8/2020. Liên quan vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong, Viện...
Đọc nhiều