gặp mặt hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài
Sẽ kiểm tra thực hiện cam kết của các địa phương đối với nhà đầu tư
2020-12-10 20:43:55
Chiều nay, 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, gặp mặt đại diện các hiệp hội doanh nghiệp thuộc Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Thủ tướng cho rằng,...
Đọc nhiều