Gạo Đăng Hà
Nông dân làm giàu từ ‘hạt ngọc’ Gạo Đăng Hà trên non
2020-09-21 14:44:56
Ông Tính cho biết, nhờ vào giống mới, mỗi năm tôi làm 3 vụ, trung bình mỗi vụ thu trên 6 tấn/ha, sau khi trừ chi phí gia đình tôi bỏ túi gần 50 triệu đồng/vụ… Nhờ...
Đọc nhiều