game lậu
Nghiện game đòi giết cha mẹ mỗi khi cha mẹ cất máy tính
2020-06-12 08:02:50
Game online có nội dung bạo lực là mối nguy bên cạnh trẻ. Có trẻ nghiện game, mỗi khi cha mẹ cất máy tính bảng là cháu đòi giết cha mẹ, phụ huynh đã phải tìm...
Đọc nhiều