FPT Retail
FPT Retail: Mở mới 220 nhà thuốc, kỳ vọng doanh thu mảng dược sớm đạt 5.000 tỷ đồng
2020-05-28 11:00:12
FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 220 cửa hàng trong năm 2020, kỳ vọng mảng dược phẩm sẽ đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng, chiếm 40% tổng...
Đọc nhiều