FDI
Nhật Bản tăng vốn đầu tư FDI đổ vào bất động sản Việt Nam
2013-01-24 22:17:07
Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong tháng 1 đạt 50 triệu USD… Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch...
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng mạnh
2012-03-01 00:07:32
Gần đây thông tin về các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư và vốn giải ngân tăng mạnh đã củng cố niềm...
Đọc nhiều